رعایت فاصله با خودرو ها در زمان دوچرخه سواری

1 نوامبر 2020

این ویدیو در راستای مسئولیت اجتماعی، در گروه شکاری دوبله و آماده‌سازی شده است.

دربهای ماشینهای پارکشده میتوانند خطرآفرین باشند

یکی از موارد مهم و خطر‌آفرین که برای دوچرخه‌سواران تولید حادثه می‌کند درب‌ ماشین‌های پارک‌شده است. بسیار دیده می‌شود که سرنشین‌های خودروهای پارک‌شده در خیابان به‌صورت ناگهانی در ماشین‌هایشان را باز کرده و اگر در این زمان دوچرخه‌سواری در حال عبور از کنار خودرویشان باشد دچار حادثه می‌شود. این یکی از مواردی است که دوچرخه‌سواران را دچار حادثه می کند. در این فیلم کوتاه تکنیک‌هایی بیان می‌شود که باعث می‌شود از این مدل حادثه‌ها جلو‌گیری شود.

نظرات کاربران