ورزش و سلامتی با دوچرخه

مسئولیت اجتماعی گروه شکاری

ما در «گروه شکاری» محصولی را ارائه می­دهیم که رابطه­ی مستقیمی با محیط ­زیست، هوای پاک، جلوگیری از ترافیک و زندگی پویا دارد. به همین جهت معتقدیم که برای ایفای نقشی مؤثر در ارتقاء فرهنگ و حمایت و حفظِ اصول و ارزش­های محیط ­زیستی باید تلاش کنیم و از این رو خود را موظف کرده­ایم که در قالب مسئولیت اجتماعیِ سازمانی قدم برداریم و کاملاً راسخیم که با اجرا و حمایت از فعالیت­های فرهنگی و محیط زیستی به ارتقاء فرهنگ کمک کنیم.

آیا ایده ­ی فرهنگی دارید که دوچرخه و یا محیط ­زیست بخشی از آن باشد؟

شاید بتوانیم برای اجرای آن به شما کمک کنیم.

ما مشتاقانه شنونده ­ی ایده­ های ماجراجویانه و برنامه ­های فرهنگی شما هستیم. لازم است آن­چه در سر دارید را با ما به اشتراک بگذارید تا بعد از بررسی و در صورت امکان برای اجرای آن، به شما کمک کنیم.