آموزش دوچرخه سواری شهری

حفظ فاصله‌ی ۵/۱ متری خودروها با دوچرخه‌سواران

۳۰ آبان ۱۳۹۹

این ویدیو در راستای مسئولیت اجتماعی، در گروه شکاری دوبله و آماده‌سازی شده است. عبور خودروها ...

بیشتر بخوانید

حادثه در هنگام عبور از کنار خودرو ها

۲۴ آبان ۱۳۹۹

این ویدیو در راستای مسئولیت اجتماعی، در گروه شکاری دوبله و آماده‌سازی شده است. رعایت نکات ح ...

بیشتر بخوانید

حواستان به حرکت‌های ناگهانی خودرو‌ها باشد

۱۷ آبان ۱۳۹۹

این ویدیو در راستای مسئولیت اجتماعی، در گروه شکاری دوبله و آماده‌سازی شده است. حرکت ناگهانی ...

بیشتر بخوانید

رعایت فاصله با خودرو ها در زمان دوچرخه سواری

۱۱ آبان ۱۳۹۹

این ویدیو در راستای مسئولیت اجتماعی، در گروه شکاری دوبله و آماده‌سازی شده است. درب‌های ماشی ...

بیشتر بخوانید

آموزش دوچرخه سواری در شهر + فیلم

۵ مرداد ۱۳۹۹

دوچرخه سوارها هرکدام می توانند سفیر فرهنگی  جامعه باشند اما صرفا دوچرخه سوارشدن کافی نیست. ...

بیشتر بخوانید