آموزش دوچرخه سواری شهری

حفظ فاصله‌ی 5/1 متری خودروها با دوچرخه‌سواران

20 نوامبر 2020

این ویدیو در راستای مسئولیت اجتماعی، در گروه شکاری دوبله و آماده‌سازی شده است. عبور خودروها ...

بیشتر بخوانید

حادثه در هنگام عبور از کنار خودرو ها

14 نوامبر 2020

این ویدیو در راستای مسئولیت اجتماعی، در گروه شکاری دوبله و آماده‌سازی شده است. رعایت نکات ح ...

بیشتر بخوانید

حواستان به حرکت‌های ناگهانی خودرو‌ها باشد

7 نوامبر 2020

این ویدیو در راستای مسئولیت اجتماعی، در گروه شکاری دوبله و آماده‌سازی شده است. حرکت ناگهانی ...

بیشتر بخوانید

رعایت فاصله با خودرو ها در زمان دوچرخه سواری

1 نوامبر 2020

این ویدیو در راستای مسئولیت اجتماعی، در گروه شکاری دوبله و آماده‌سازی شده است. درب‌های ماشی ...

بیشتر بخوانید

آموزش دوچرخه سواری در شهر + فیلم

26 جولای 2020

دوچرخه سوارها هرکدام می توانند سفیر فرهنگی  جامعه باشند اما صرفا دوچرخه سوارشدن کافی نیست. ...

بیشتر بخوانید