تنظیم ارتفاع لوله زین

تنظیم سایز دوچرخه

۱۰ دی ۱۳۹۸

 یکی از نکات بسیار مهم بعد از خرید دوچرخه، تنظیمات سایز آن است. این تنظیمات بسیار حائز اهمی ...

بیشتر بخوانید