Cofidis

کافیدیس، یکی از برندهای متعلق به گروه شکاری است که از اواسط سال 1395  تحت عنوان دوچرخه های کافیدیس وارد بازار ایران گردید و فعالیت خود را آغاز کرد. حضور این برند در بازار و قرار گرفتن آن در کنار دیگر برند های موفق گروه شکاری باعث گردید محصولات این برند نیز با رشد سریعی از کیفیت سایر محصولات برندهای گروه شکاری برخوردار گردند.

مدل

سایز

حذف فیلتر ها
برند :Cofidis سایز :29
برند :Cofidis سایز :29
برند :Cofidis سایز :29
برند :Cofidis سایز :29
برند :Cofidis سایز :27.5
برند :Cofidis سایز :27.5
برند :Cofidis سایز :27.5
برند :Cofidis سایز :27.5
برند :Cofidis سایز :26