Cofidis

کافیدیس، یکی از برندهای متعلق به گروه شکاری است که از اواسط سال 1395  تحت عنوان دوچرخه های کافیدیس وارد بازار ایران گردید و فعالیت خود را آغاز کرد. حضور این برند در بازار و قرار گرفتن آن در کنار دیگر برند های موفق گروه شکاری باعث گردید محصولات این برند نیز با رشد سریعی از کیفیت سایر محصولات برندهای گروه شکاری برخوردار گردند.