OK Parts

"اوکی پارت" یکی از برندهای متعلق به گروه شکاری و زیر مجموعه برند "اوکی" است. با تغییرات در نحوه سبک زندگی و رشد استفاده از دوچرخه در ایران نیاز به تجهیزات و قطعات دوچرخه بیش از هر زمانی احساس می شود به همین دلیل برند "اوکی پارت" در گروه شکاری برای رفع نیاز مردم متولد شد و ماموریت آن ارائه و تامین بهترین تجهیزات و قطعات باکیفیت دوچرخه با اقتصادی ترین شرایط برای دوچرخه سواران ایرانی قرار گرفت و محصولات آن از سال 1397 روانه بازار ایران گردید.