حواستان به حرکت‌های ناگهانی خودرو‌ها باشد

7 نوامبر 2020

این ویدیو در راستای مسئولیت اجتماعی، در گروه شکاری دوبله و آماده‌سازی شده است.

حرکت ناگهانی خودرو ها برای دوچرخه سواران خطرآفرین است

یکی از نکاتی که متأسفانه بعضی از رانندگان رعایت نمی‌کنند حرکت‌های ناگانی و دورزدن‌ها و تغییرمسیردادن‌های بدون استفاده از راهنماست که می‌تواند به خطراتی برای دوچرخه‌‌سواران منجر شود. در این فیلم کوتاه روش‌هایی که می‌توان حرکات ناگهانی خودروها را پیش‌بینی کرد بیان می‌شود که با آگاهی از آن‌ها می‌توان از بروز برخی از حوادث جلوگیری کرد.

نظرات کاربران