حفظ فاصله‌ی 5/1 متری خودروها با دوچرخه‌سواران

20 نوامبر 2020

این ویدیو در راستای مسئولیت اجتماعی، در گروه شکاری دوبله و آماده‌سازی شده است.

عبور خودروها از کنار دوچرخه سواران در فاصله کمتر از 1/5 متر خطرآفرین است

یکی از مواردی که باعث آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌شود و جان دوچرخه‌سواران بسیاری را در جهان و به‌خصوص در کشورهایی چون ایران که حقوق دوچرخه‌سواران را رعایت نمی کنند، می‌گیرد عدم حفظ رعایت فاصله‌ی 5/1 متریِ خودرو‌ها با دوچرخه‌سواران است. این حداقل فاصله‌ای است که تمامی خودرو‌ها در تمامی مسیر‌ها باید با دوچرخه‌سواران حفظ کنند و همچنین اگر در خیابان‌های باریک امکان ایجاد چنین فاصله‌ای وجود نداشته باشد خودروها اجازه‌ی عبور از کنار دوچرخه‌سوار را ندارند.

نظرات کاربران